برگزاری همایش های گام آخر ( آمادگی امتحانات نهایی)

✅ریاضی ۳ -مدرس آقای مجید کریمی
✅هندسه ۳ -مدرس آقای محمدرضا سنجابی

زمان : شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲

◀ مکان : آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم_سالن همایش

✅ زبان انگلیسی ۳ -مدرس خانم مهدی زاده

زمان : دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

◀ مکان : آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم_سالن همایش

✅ شیمی ۳ -مدرس خانم نیکرو

زمان : چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

◀ مکان : آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم_سالن همایش

✅ حسابان۲

🗣 مدرس: آقای حجت محمدی

🗓 زمان : شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

◀ مکان : آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم_سالن همایش

ادمین سایت

ادمین سایت

معاونت آموزش متوسطه رباط کریم

مطالب مرتبط :

طرح آمادگی امتحانات نهایی

معرفی هنرستان های شهرستان رباط کریم

با 35 هنرستان شهرستان آشنا شوید