تقدیر از دانش آموزان فعال و پژوهشگر پژوهش سرای دانش آموزی ۹ دی رباط کریم
با حضور معاونت محترم آموزش متوسطه مورخ ۷/۲/۱۴۰۲
میزبانی از داوران و ناظران محترم جشنواره خوارزمی
در محورهای ریاضی، دست سازه، قرآن و معارف اسلامی، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر و پژوهش
تقدیر از برگزیدگان جشنواره سلامت و تندرستی
به عنوان برگزار کننده و قطب سلامت و تندرستی استان
قبل
بعدی