برگزاری جلسه آموزشی

⬅ با هدف :
✅ آمادگی امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
✅ بیان نکات کنکوری تیرماه ۱۴۰۲
✅ پاسخ به سوالات دانش آموزان