رشته ریاضی فنی
حسابان
هندسه
گسسته
فیزیک
شیمی
دروس عمومی