بازدید سرگروه ریاضی از دبیرستان پسرانه پیامبر اعظم (ص)

نام مدرسه: دبیرستان پیامبر اعظم(ص)

🗓تاریخ بازدید : ۱۶ آبان ۱۴۰۲

مدیر محترم: آقای احمدی
دبیر محترم: آقای ابوالفضل قاسمی

بازدید کننده: سرگروه ریاضی_حجت محمدی

اهم موارد و نکات بازدید:
_ بررسی وضعیت حضور و غیاب دانش آموزان
_ همفکری با دبیر مربوطه جهت ارتقا وضعیت درسی و صحبت با دانش آموزان در مورد اهمیت حضور در کلاس و امتحانات نهایی

سرگروه های رباط کریم

سرگروه های رباط کریم

مطالب مرتبط :

طرح آمادگی امتحانات نهایی

معرفی هنرستان های شهرستان رباط کریم

با 35 هنرستان شهرستان آشنا شوید