بازدید سرگروه ریاضی از دبیرستان دخترانه فرهیختگان

نام مدرسه: دبیرستان فرهیختگان

🗓تاریخ بازدید : ۲۳ آبان ۱۴۰۲

مدیر محترم: خانم رجایی
دبیر محترم: خانم سیفی

بازدید کننده:
سرگروه ریاضی_حجت محمدی

اهم موارد و نکات بازدید:
_ مهمترین نکته این بازدید این بود که دبیر مربوطه خیلی زیاد از بودجه بندی درس ریاضی۲ عقب بود که درباره این مورد و امتحانات نهایی با دبیران مربوطه صحبت شد.

سرگروه های رباط کریم

سرگروه های رباط کریم

مطالب مرتبط :

طرح آمادگی امتحانات نهایی

معرفی هنرستان های شهرستان رباط کریم

با 35 هنرستان شهرستان آشنا شوید