بهبود درس جغرافیا

گروه جغرافیا شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌نماید:
📣عنوان : بهبود درس جغرافیا
📆زمان : دو شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
⏰ساعت : ۱۰ الی ۱۲
🎤مدرس : دکتر زهره فراگردی
📌مخاطبین : کلیه سرگروه‌های مناطق و دبیران دوره دوم جغرافیا
🌀لینک :
http://vc.teo.ir/motevasetehgroups

ادمین سایت

ادمین سایت

معاونت آموزش متوسطه رباط کریم

مطالب مرتبط :

طرح آمادگی امتحانات نهایی

معرفی هنرستان های شهرستان رباط کریم

با 35 هنرستان شهرستان آشنا شوید